Bezpieczeństwo w szkolnej sieci

Bezpieczeństwo w szkolnej sieci

Bezpieczeństwo w szkolnej sieci

Bezpieczeństwo w szkolnej sieci

Szkolna sieć i jej użytkownicy narażeni są na wiele zagrożeń.

W przypadku naruszenia prawa przez ucznia (publikowanie obraźliwych, szkalujących treści, naruszenia ciszy wyborczej itp.) odpowiedzialność spoczywa na dyrektorze placówki. Podobnie w przypadku pobierania nielegalnych treści z Internetu (pirackie filmy, muzyka, oprogramowanie) przez użytkownika sieci, który nie zostanie zidentyfikowany.

Jak spełnić wymogi ustawy?

Szkoły najczęściej korzystają z filtrów instalowanych bezpośrednio na każdym stanowisku, lecz to rozwiązanie ma szereg wad:

 • konieczna instalacja i licencjonowanie na każde urządzenie osobno
 • brak narzędzi administracyjnych i raportowania
 • wrażliwość na uzdolnionych informatycznie uczniów, którzy potrafią obejść zabezpieczenia
 • wydajność zależna od mocy stacji roboczych
 • duże obciążenie sieci podczas działania i aktualizacji
 • brak ochrony sieci WiFi

ROZWIĄZANIEM PROBLEMÓW Z BEZPIECZEŃSTWEM JEST UTM

 

Zalety UTM (zintegrowanego systemu zarządzania zagrożeniami)

 • chronione i filtrowane sa wszystkie urządzenia w sieci
 • nie ma potrzeby instalowania oprogramowania na stacjach roboczych
 • aktualizacje dotyczą wyłącznie maszyny centralnej
 • centralny panel administracyjny i raportowania
 • jednoczesna ochrona sieci LAN i WiFi
 • niewrażliwy na zmiany ustawień na stacjach roboczych
 • opłata licencyjna tylko dla jednego urządzenia

 

Nie czekaj aż coś się stanie – Już dziś zabezpiecz sieć w Twoje Szkole

 

Przydzielanie kompetencji i pasma użytkownikom – Możliwość ustalania polityk bezpieczeństwa per użytkownik lub grupa użytkowników. Inne kompetencje i zakres pasma może mięć dyrektor, a inne nauczyciele, uczeń czy gość szkoły.

Informowania użytkowników o blokadach – Użytkownicy mogą być powiadomieni o zablokowaniu danej aplikacji czy stron i o przyczynach tego działania.

Rozpoznawanie aplikacji proxy – Wykrywanie stron i aplikacji umożliwiających uczniom obejście standardowych firewalli.

Aktywność w czasie rzeczywistym – Podgląd wszystkich aplikacji uruchomionych na komputerach / urządzeniach przenośnych w szkole wraz z aktualnymi i historycznymi informacjami o zużyciu łącza. Umożliwia szybką identyfikację użytkowników na podstawie działalności.

Edukowanie uczniów – Na podstawie urządzenia Cyberoam można pokazać wychowankom, że ich działania w Internecie nigdy nie są anonimowe.

Wsparcie dla YouTube for Schools – Zablokowanie dostępu do serwisu YouTube oprócz treści oznaczonych jako EDU.

bezpieczna szkoła

 

Nie czekaj aż coś się stanie. Napisz do nas:

bezpiecznaszkola@mobnet.pl

lub zadzwoń 602 211 880