Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem

Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem

Cyberprzestępczość jest stale rosnącym zagrożeniem dla firm.
Nowe routery VPN od LANCOM chronią sieć oraz krytyczną infrastrukturę przed atakami podsłuchu, manipulacji i sabotażu.

Bezpieczny, szyfrowany tunel jest negocjowany między różnymi lokalizacjami sieci w celu zapewnienia poufności, autentyczności i integralności przesyłanych informacji (danych, telefonia IP, wideo).

Firewall chroni sieci lokalne, zaś funkcje redundancji zapewniają najwyższą dostępność. BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik – Niemiecki Państwowy Urząd do Spraw Bezpieczeństwa IT) w ramach oceny bezpieczeństwa testował routery LANCOM wg procedur Common Criteria (CC).

Wysoki poziom bezpieczeństwa routerów LANCOM został potwierdzony certyfikatem na poziomie CC EAL4 + – najwyższy poziom certyfikacji dla komercyjnych produktów sieciowych. Produkty LANCOM zapewniają poziom bezpieczeństwa, który znacząco przekracza normy obecnie obowiązujące na rynku.

Produkty LANCOM z logo CC zostały zaprojektowane nie tylko do zastosowań, gdzie implementacja produktów o najwyższym standardzie bezpieczeństwa jest obligatoryjna, ale także tam, gdzie osiągnięcie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej jest ważne:

  • Administracja publiczna
  • Usługi finansowe
  • Przedsiębiorstwa z silną polityką bezpieczeństwa
  • Przemysł
  • Krytyczna infrastruktura

Zastosowania:

  • Bezpieczna komunikacja między oddziałami
  • Ochrona krytycznych obszarów, np. biura zarządu lub działy badań i rozwoju
  • Bezpieczny dostęp do usług w chmurze
  • Ochrona rozwiązań telefonii IP i wideokonferencji